LEDENADMINISTRATIE
Mochten er wijzigingen optreden in uw persoonlijke gegevens (verhuizingen, gewijzigde (mobiele) telefoonnummers en/of email adressen), geef dit spoedig door aan de ledenadministrateur. Voor het aanvragen van informatie met betrekking tot ledenadministratie of het doorgeven van wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl !!

CONTRIBUTIE
De contributietarieven van OACN gelden voor één heel seizoen. Het innen van de contributie geschiedt middels automatische incasso rond 30 oktober. Voor het stopzetten van de automatische incasso kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl!! Bij het gebruik maken van automatische incasso geniet u een korting van éénmalig per seizoen van €20,-. Bij geen gebruikmaking van automatische incasso dient u het volledige bedrag voor 30 oktober te voldoen.

Een team moet uit minimaal uit acht personen bestaan. Wanneer een team uit minder dan acht personen bestaat, dan komen per ingeschreven lid van het desbetreffende team extra kosten bij. Bij zeven leden € 20 euro en zes leden € 50,- per lid. Voor nader uitleg kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl.

De tarieven zijn:

Senioren € 170,00
A-junioren € 120,00
B/C-junioren € 70,00
Donateurs € 55,00

LID WORDEN
Voor een nieuw lidmaatschap voor senioren en/of junioren kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van OACN via ledenadministratie@oacn.nl !!

U kunt onder het kopje DOWNLOADS een inschrijfformulier downloaden vanaf de homepage. Bij inschrijving dient tegelijkertijd éénmalig administratiekosten te voldoen van € 20,00. Houdt verder rekening met het inleveren van een kopie van het legitimatiebewijs en twee pasfoto’s. Pas wanneer deze zaken zijn ingeleverd, wordt de speler ingeschreven.


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van OACN kan uitsluitend en alleen schriftelijk worden opgezegd, als men al zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

De opzegging dient vóór 15 juni te geschieden bij de ledenadministratie. Indien niet voor 15 juni is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient het volledige contributiebedrag voldaan te worden.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor 15 juni dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.
Opzeggen alleen via ledenadministratie@oacn.nl !!

 


OVERSCHRIJVING
Indien u de afgelopen drie jaar bij een andere zaalvoetbalvereniging gevoetbald hebt, dient u een volledig ingevuld inschrijfformulier (met kopie ID, inschrijfkosten en twee pasfoto’s) in te leveren.

Indien u wilt overschrijven naar een andere vereniging dient u informatie op te vragen bij uw nieuwe vereniging. U dient wel al uw financiële verplichtingen naar OACN (contributie, boetes, enz..) te hebben voldaan. Tevens dient u alles wat eigendom is van de vereniging in te leveren bij het bestuur.