LEDENADMINISTRATIE
Mochten er wijzigingen optreden in uw persoonlijke gegevens (verhuizingen, gewijzigde (mobiele) telefoonnummers en/of email adressen), geef dit spoedig door aan de ledenadministrateur. Voor het aanvragen van informatie met betrekking tot ledenadministratie of het doorgeven van wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl !!

CONTRIBUTIE
De contributietarieven van OACN gelden voor één heel seizoen. Het innen van de contributie geschiedt middels automatische incasso op 30 september en 31 januari. Voor het stopzetten van de automatische incasso kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl!! Bij het gebruik maken van automatische incasso geniet u een korting van éénmalig per seizoen van €20,-. Bij geen gebruikmaking van automatische incasso dient u het volledige bedrag voor 30 september te voldoen.

Een team moet uit minimaal uit acht personen bestaan. Wanneer een team uit minder dan acht personen bestaat, dan komen per ingeschreven lid van het desbetreffende team extra kosten bij. Bij zeven leden € 20 euro en zes leden € 50,- per lid. Voor nader uitleg kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@oacn.nl.

De tarieven zijn voor het seizoen 2014-2015 als volgt:

Senioren € 170,00
A-junioren € 120,00
B/C-junioren € 70,00
Donateurs € 55,00

LID WORDEN
Voor een nieuw lidmaatschap voor senioren en/of junioren kunt u contact opnemen met de secretaris van OACN via secretaris@oacn.nl !!

U kunt via het e-mailadres een inschrijfformulier verkrijgen of downloaden vanaf de homepage. Bij inschrijving dient tegelijkertijd éénmalig administratiekosten te voldoen van € 20,00. Houdt verder rekening met het inleveren van een copy van het legitimatiebewijs en twee pasfoto’s. Pas wanneer deze zaken zijn ingeleverd, wordt de speler ingeschreven.


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van OACN kan uitsluitend en alleen schriftelijk worden opgezegd, als men al zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan en zijn/haar ‘oude’ huidige pas gelijktijdig inleverd.

De opzegging dient vóór 15 juni in het bezit te zijn van de secretaris van de vereniging. Indien niet voor 15 juni is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient de volledige contributie voor dat – nieuwe jaar te worden voldaan.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor 15 juni dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.
Opzeggen kan via het correspondentieadres van OACN (zie CLUBINFO en homepage) of ledenadministratie@oacn.nl !!


OVERSCHRIJVING
Indien u de afgelopen drie jaar bij een andere zaalvoetbalvereniging gevoetbald hebt, dient u tevens de volgende spullen in te leveren (dit vóór 15 juni te geschieden):

  • Overschrijvingsformulier, te verkrijgen bij OACN (secretaris@oacn.nl) of bij de vorige vereniging.
  • Een ledenmutatiekaart, te verkrijgen bij de vorige vereniging.
  • Uw (oude) KNVB-spelerskaart, te verkrijgen bij de vorige vereniging.

Indien u wilt overschrijven naar een andere vereniging kunt u via secretaris@oacn.nl een overschrijvingsformulier aanvragen. U dient wel al uw financiële verplichtingen (contributie, boetes, enz..) te hebben voldaan. Tevens dient u alles wat eigendom is van de vereniging in te leveren bij het bestuur.