OACN WIL IN 2013 STARTEN MET DE JEUGDAFDELING

Afgelopen seizoen heeft OACN gesprekken gevoerd met de KNVB en de Gemeente Spijkenisse betreffende het opstarten van de jeugdafdeling. OACN zal met het herziene jeugdplan vervolggesprekken voeren met de KNVB en Gemeente Spijkenisse om het plan daadwerkelijk te realiseren. Doelstelling is om met scholen uit het voortgezet onderwijs een scholencompetitie op te starten. OACN heeft vanuit de Gemeente Spijkenisse een combinatiefunctionaris toegewezen gekregen die samen met de jeugdcommissie de scholencompetitie helpt op te starten. OACN start de competitie in de leeftijdscategorie 12-14 jaar.