OACN WIL IN 2015 STARTEN MET EEN STABIELE JEUGDAFDELING

Voorgaande jaren heeft OACN gesprekken gevoerd met de KNVB en de Gemeente Spijkenisse betreffende het oprichten en opstarten van een actieve jeugdafdeling. OACN zal met het herschreven jeugdplan vervolggesprekken voeren met de KNVB en Gemeente Spijkenisse om het plan daadwerkelijk te realiseren. Doelstelling is om met scholen uit het voortgezet onderwijs een scholencompetitie op te starten. OACN heeft vanuit de Gemeente Spijkenisse een combinatiefunctionaris toegewezen gekregen die samen met een nog te vormen jeugdcommissie de scholencompetitie helpt op te starten. OACN start de competitie in de leeftijdscategorie 12-14 jaar. Het bestuur van OACN merkt dat invulling voor het eerste team van OACN elk seizoen moeilijk is. De noodzaak om met jeugd aan de slag te gaan is groot. Naast het feit dat jeugd aan het sporten gebracht moet worden, is doorstroming vanuit de eigen gelederen naar de hogere teams noodzakelijk. Gegadigden en/of geïnteresseerden kunnen contact opnemen met OACN-voorzitter Orlando Luidens à 06-29584645 of voorzitter@oacn.nl.