OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van OACN kan uitsluitend en alleen schriftelijk worden opgezegd, als men al zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.

De opzegging dient vóór 15 juni te geschieden bij de ledenadministratie. Indien niet voor 15 juni is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient de volledige contributiebedrag voldaan te worden.

Het opzeggen van het lidmaatschap voor 15 juni dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.
Opzeggen alleen via ledenadministratie@oacn.nl !!